Dejavnosti

Revizijske storitve obsegajo:

  • - revidiranje letnih računovodskih izkazov;
  • - posebne revizije in reviziji sorodne storitve;
  • - posebne revizije v postopkih prisilne poravnave, stečaja, likvidacije;
  • - ustanovitvene revizije in revizije pri statusnih spremembah;
  • - preveritve pravilnosti izkazovanja sredstev, obveznosti do virov sredstev;
  • - revidiranje poslovanja;
  • - druge dogovorjene posle.

 

Smo majhna revizijska družba, kar omogoča osebni pristop in večjo prisotnost pooblaščenega revizorja pri naših partnerjih. Naša prednost je zato tudi boljše informiranje naših partnerjev o ugotovitvah, do katerih pridemo med revidiranjem, predvsem v zvezi z opaženimi tveganji in ocenitvijo ustreznosti ukrepov, ki jih sami že izvajajo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smo majhna revizijska družba, kar omogoča osebni pristop in večjo prisotnost pooblaščenega revizorja pri naših partnerjih.
Želite še več infomacij?

 

Rating, družba za revizijske storitve in ekonomsko svetovanje d.o.o.
Gosposka ulica 7
3000 CELJE
Tel.: 03 428 62 00
Želite še več infomacij?

  • ©Rating, družba za revizijske storitve in ekonomsko svetovanje 2008  - Vse pravice pridržane | Oblikovanje in izdelava eSplet.com