Dejavnosti

Svetovalne in podobne storitve obsegajo:

  • - ocenitev vzpostavitve in delovanja notranjih kontrol in svetovanje za izboljšanje;
  • - ocenitev računovodskega sistema, vključno s pretokom dokumentacije in svetovanje;
  • - svetovanje pri izbiri računovodskih usmeritev;
  • - svetovanje pri izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov;
  • - izdelavo izvedenskih mnenj in svetovanje s finančnega področja strankam v sporih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smo majhna revizijska družba, kar omogoča osebni pristop in večjo prisotnost pooblaščenega revizorja pri naših partnerjih.
Želite še več infomacij?

 

Rating, družba za revizijske storitve in ekonomsko svetovanje d.o.o.
Gosposka ulica 7
3000 CELJE
Tel.: 03 428 62 00
Želite še več infomacij?

  • ©Rating, družba za revizijske storitve in ekonomsko svetovanje 2008  - Vse pravice pridržane | Oblikovanje in izdelava eSplet.com