Dejavnosti

Računovodske storitve obsegajo:

  • - vodenje knjigovodskih evidenc in računovodstva za majhna podjetja in samostojne podjetnike;
  • - računovodsko načrtovanje in analiziranje;
  • - priprava računovodskih izkazov za zunanje in notranje uporabnike;
  • - svetovanje ob povečanih tveganjih v poslovanju naših partnerjev.

 

Zavedamo se, da so pravočasni in pravilni podatki ter rešitve problemov naših partnerjev zanje ključnega pomena. Rating d.o.o. Celje se od drugih podobnih podjetij razlikuje po pristopu: preko rednega dela spoznamo poslovanje partnerjev, zato je del naše redne storitve tudi svetovanje ob nastanku težav ali ob ugotovljenih tveganjih in neracionalnostih. Naše siceršnje izkušnje nam omogočajo kvalitetno svetovanje, naša majhnost pa tudi tesno sodelovanje z vodstvi naših partnerjev.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smo majhna revizijska družba, kar omogoča osebni pristop in večjo prisotnost pooblaščenega revizorja pri naših partnerjih.
Želite še več infomacij?

 

Rating, družba za revizijske storitve in ekonomsko svetovanje d.o.o.
Gosposka ulica 7
3000 CELJE
Tel.: 03 428 62 00
Želite še več infomacij?

  • ©Rating, družba za revizijske storitve in ekonomsko svetovanje 2008  - Vse pravice pridržane | Oblikovanje in izdelava eSplet.com