Reference

Naše reference po dejavnosti

Revidiranje računovodskih izkazov podjetij s področij:

 • - živilskopredelovalnega;
 • - proizvodnje kovinskih izdelkov;
 • - trgovine;
 • - turizma;
 •  drugih storitev;
 •  gradbeništva.

 

Druge revizijske storitve:

 • - revidiranje računovodskih izkazov za potrebe prisilnih poravnav;
 • - revidiranje računovodskih izkazov ob statusnih spremembah (pripojitve, razdružitve);
 • - revidiranje stvarnih vložkov;
 • - dogovorjeni postopki: revidiranje namenske porabe sredstev, revidiranje obveznosti.

 

Vodenje knjigovodskih evidenc s področij:

 • - proizvodnje za majhne d.o.o.,
 • - trgovine za majhne d.o.o.,
 • - storitev za majhne d.o.o. in s.p. ter odvetnike.

 

Smo majhna revizijska družba, kar omogoča osebni pristop in večjo prisotnost pooblaščenega revizorja pri naših partnerjih.
Želite še več infomacij?

 

Rating, družba za revizijske storitve in ekonomsko svetovanje d.o.o.
Gosposka ulica 7
3000 CELJE
Tel.: 03 428 62 00
Želite še več infomacij?

 • ©Rating, družba za revizijske storitve in ekonomsko svetovanje 2008  - Vse pravice pridržane | Oblikovanje in izdelava eSplet.com