Naše podjetje pri svojem delu zasleduje principe
- profesionalnega in osebnega pristopa, ki izhaja iz kombinacije pridobljenih znanj, dosedanjih izkušenj in zavzetosti našega osebja;
- visoke kakovosti naših storitev, ki jo zagotavljamo z usposobljenostjo osebja in obsežnim sprotnim izobraževanjem;
- odzivnosti, ker se zavedamo, da so aktualni podatki in takojšnje reagiranje na nastale probleme bistveni za poslovanje naših partnerjev.

 

Aktualno

Pregledno poročilo za leto 2015 v skladu z 79. clenom Zakona o revidiranju ZRev-2 za revizijsko družbo Rating d.o.o. Celje

Pregledno poročilo za leto 2016 v skladu z 79. clenom Zakona o revidiranju ZRev-2 za revizijsko družbo Rating d.o.o. Celje

Pregledno poročilo za leto 2017 v skladu z 79. clenom Zakona o revidiranju ZRev-2 za revizijsko družbo Rating d.o.o. Celje

Pregledno poročilo za leto 2018 v skladu z 79. clenom Zakona o revidiranju ZRev-2 za revizijsko družbo Rating d.o.o. Celje

Dosegljivi smo na telefonsko številko:

03 428 62 00

Naše dejavnosti

  • Revidiranje računovodskih izkazov podjetij s področij:
    živilskopredelovalnega, proizvodnje kovinskih izdelkov, trgovine, turizma in drugih storitev ter gradbeništva.
  • Druge revizijske storitve:
    revidiranje računovodskih izkazov za potrebe prisilnih poravnav, revidiranje računovodskih izkazov ob statusnih spremembah (pripojitve, razdružitve), revidiranje stvarnih vložkov, dogovorjeni postopki: revidiranje namenske porabe sredstev, revidiranje obveznosti.
  • Vodenje knjigovodskih evidenc s področij:
    proizvodnje za majhne d.o.o., trgovine za majhne d.o.o., storitev za majhne d.o.o. in s.p. ter odvetnike.
  • ©Rating, družba za revizijske storitve in ekonomsko svetovanje 2008  - Vse pravice pridržane | Oblikovanje in izdelava eSplet.com